Công chúa Ori - Tập 34 Phần 1YouTube

Jimmy Toàn YouTubeで視聴

vào http://www.facebook.com/tinhyeutuyetvoi bấm nút LIKE (ở trên cùng của trang) nhé, mình sẽ upload tiếp Link bài hát đầu phim là http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cong-chua-Ori-OP-Co-be-hanh-phuc-N-A/IW88CA6W.html Link bài hát cuối phim là http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cong-chua-Ori-ED-Thien-su-cong-chua-N-A/IW88CA66.html


comments powered by Disqus

Quick再生 詳細ページへ

Công chúa Ori - Tập 34 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 34 Phần 2

12/03/19 00:30
Jimmy Toàn
182527回再生

[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 34
[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 34

12/11/29 13:20
VN2dayCongChuaOri
80778回再生

[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 35
[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 35

12/11/29 13:37
VN2dayCongChuaOri
95149回再生

[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 33
[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 33

12/11/29 13:03
VN2dayCongChuaOri
61177回再生

[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 4
[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 4

12/11/28 00:15
VN2dayCongChuaOri
264670回再生

[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 36
[Thuyết Minh] Công chúa Ori - Tập 36

12/11/29 14:03
VN2dayCongChuaOri
89127回再生

Công chúa Ori - Tập 33 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 33 Phần 1

12/03/17 14:52
Jimmy Toàn
149465回再生

Công chúa Ori - Tập 46 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 46 Phần 2

12/04/08 12:56
Jimmy Toàn
156278回再生

Công chúa Ori - Tập 33 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 33 Phần 2

12/03/17 14:56
Jimmy Toàn
369274回再生

Công chúa Ori - Tập 41 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 41 Phần 2

12/03/29 11:36
Jimmy Toàn
89246回再生

Công chúa Ori - Tập 47 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 47 Phần 1

12/04/10 11:01
Jimmy Toàn
114100回再生

Công chúa Ori - Tập 51 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 51 Phần 1

12/04/18 12:50
Jimmy Toàn
133261回再生

Công Chúa Ori - Tập 8 - Phần 1 (SaoTV)
Công Chúa Ori - Tập 8 - Phần 1 (SaoTV)

12/05/30 14:02
Lâm Hân
138305回再生

Công chúa Ori - Tập 47 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 47 Phần 2

12/04/10 11:04
Jimmy Toàn
302165回再生

Công chúa Ori - Tập 43 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 43 Phần 1

12/04/01 14:36
Jimmy Toàn
139801回再生

Công chúa Ori - Tập 41 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 41 Phần 1

12/03/29 11:34
Jimmy Toàn
129797回再生

Công chúa Ori - Tập 29 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 29 Phần 1

12/03/08 17:22
Jimmy Toàn
315167回再生

Công chúa Ori - Tập 32 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 32 Phần 2

12/03/13 10:40
Jimmy Toàn
177803回再生

Công chúa Ori - Tập 44 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 44 Phần 2

12/04/03 11:10
Jimmy Toàn
200368回再生

Công chúa Ori - Tập 27 Phần 2
Công chúa Ori - Tập 27 Phần 2

12/03/06 13:05
Jimmy Toàn
200399回再生

Công chúa Ori - Tập 30 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 30 Phần 1

12/03/10 12:26
Jimmy Toàn
162258回再生

Công chúa Ori - Tập 18
Công chúa Ori - Tập 18

12/03/02 13:26
Jimmy Toàn
635384回再生

Công chúa Ori - Tập 21
Công chúa Ori - Tập 21

12/03/02 14:00
Jimmy Toàn
244954回再生

Công chúa Ori - Tập 31 Phần 1
Công chúa Ori - Tập 31 Phần 1

12/03/12 01:36
Jimmy Toàn
255159回再生